Westerse Zen


literatuur

Literatuurlijst

Inleidingen
Nico Tydeman Zitten de praktijk van zen.
Uitgeverij Karnak

Shunryu Suzuki Zen Mind, Beginner’s Mind.
Uitgeverij Weatherhill.

Walpola Rahula Wat de Boeddha onderwees.
Uitgeverij Karnak

Mark Magill Waarom lacht de Boeddha?
Uitgeverij bzztoh, rainbow pocket.

Bijzonder aanbevolen voor de rijke informatie over filosofie, historie en
interpretaties van het boeddhisme en zen:
Red Pine The Heart Sutra, the womb of Buddhas
Uitgeverij Shoemaker & Hoard

Nelson Foster & Jack Shoemaker The roaring stream, a new Zen reader
Uitgeverij The ecco press.

Boeken van Genpo Roshi
Merzel, Dennis Genpo The eye never sleeps: Striking to the heart of Zen
Uitgevrij Shambala

id. De Weg van de Mens
Uitgeverij Asoka

id. Big Mind Big Heart. Vrij functioneren door zelfonderzoek.
Uitgeverij Asoka.

Uit de grote hoeveelheid beschikbare literatuur, enkele suggesties.

Janwillem van de Wetering De lege spiegel
Het dagende niets beide uitgegeven door De Driehoek
Zuivere leegte uitgeverij Asoka

Stephen Batchelor Het geloof in de twijfel, glimpen van boeddhistische verwondering
Uitgeverij Asoka

Richard Shrobe Don’t know mind, the spirit of Korean Zen
Uitgeverij Shambala

John Stevens Three Zen Masters: Ikkyu, Hakuin, Ryokan
Uitgeverij Kodansha International

Kazuaki Tanahashi Moon in a dewdrop, writings of zenmaster Dogen
Uitgeverij North Point Press

Peter Haskel Bankei Zen, the record of Bankei
Uitgeverij Grove Weidenfeld

A.F..Price & Wong Mou-lam The diamond sutra & the sutra of Huineng
Uitgeverij Shambala

John Blofeld The Zen teaching of Huang Po, on the transmission of Mind
Uitgeverij Grove Weidenfeld

James Green The recorded sayings of Zen Master Joshu
Uitgeverij Shambala

Advertenties%d bloggers liken dit: