Westerse Zen


Stiltepunt

Stiltepunt “De Geuzenplek” 10 maart 2010.

Nieuw West, een indruk.

Wanneer je nieuw bent in de wijk zijn er enkele zaken die opvallen:
– Er wordt heel hard gewerkt aan de (fysieke) vernieuwing van de wijk die voelt als een positieve energie.
– Er is veel groen wat een gevoel van ruimte en rust geeft.
Het is een arbeiderswijk uit de jaren vijftig van het vorige millennium .
– Er is een diversiteit van bevolkingsgroepen met een grote tegenwoordeigheid van Turkse en Marokkaanse mensen en mensen uit Suriname en Indonesie.
– Er zijn veel kerkgebouwen en moskeëen die evenzovele religies vertegenwoordigen. Dat de islam één godsdienst is, is evenzeer een illusie als de gedachte dat de christenen allemaal één zijn.
Er is een vibratie in de lucht van ontwikkeling. Het oude is geweest en het nieuwe is er nog niet. Wat zal het worden? Er is nog niet een samenhangende uitstraling: Er is aarzeling, tegenstelling en veel initiatieven tot ontmoeting.

Onderscheid overstijgen.

De wijk voelt als een smeltkroes die niet kan samensmelten omdat er een gemeenschappelijke grond ontbreekt om samen te komen. Groepen blijven op zich.
Enerzijds is eigen identiteit wenselijk, anderzijds is wederzijds respect noodzakelijk.

Westerse Zen.

Westerse Zen wil het particulier initiatief nemen om een basis, een grond te scheppen voor levensbeschouwelijke dialoog, met ondersteuning van en samenwerking met locale overheid en andere particuliere organisaties.
Doelstelling:
– komen tot een stilteruimte (centraal) in de wijk, een ruimte waar het stil is en die daardoor open is voor alles en iedereen. Open voor stiltegebed, innerlijke beschouwing en meditatie.
– aanbieden van algemene cursussen van levensbeschouwelijke aard en organiseren van interreligieuse en –culturele bijeenkomsten van dialoog.
– mogelijk ontwikkelen van zakelijke activiteit die inkomen genereert en werkgelegenheid verschaft naast de cursussen en bijeenkomsten. We kunnen hier denken aan bijvoorbeeld een lunchrestaurant, klussenhulp of mantelzorg.

Het Stiltepunt.

Het stiltepunt is ieder moment volledig in ieder van ons aanwezig. In het zenboeddhisme noemen we dit Boeddhanatuur, One Mind of het Altijd Oplichtende Ongeborene
Stiltepunt “De Geuzenplek” wil een aparte ruimte creëeren als materiële herinnering in fysieke vorm aan de grond van ons bestaan. De inrichting van de ruimte is een copy van de stilteruimte in het gebouw van de Verenigde Naties.
%d bloggers liken dit: